Jenise Layang

Jenise Layang. Papan panggonan lan titi mangsa, mratélaké papan kutha lan titi wanci panulisé layang. Miturut jenise layang kaperang ana 2 yaiku :

Tuladha Layang Lelayu 7 Jenise Layang Dalam Bahasa Jawa Lengkap
Tuladha Layang Lelayu 7 Jenise Layang Dalam Bahasa Jawa Lengkap from gemcontohsoal.blogspot.com

Sebutno jenise layangan miturut isine. 5w + 1 h, yaiku: Layang lelayu yaiku layang sing ngabari wong kesusahan utawa kepaten (kematiann), duweni perangan :

Read more